mobil: 0907 79 04 68
pevná linka: 02/39 26 73 25
e-mail: gburik@poistenie123.sk
Vytlač stránku | Pošli známemu

Poistenie čelného skla

Rozsah poistenia čelného skla

Poistenie čelného skla MV kryje nasledovné poistné riziká:

a) poškodenie alebo zničenie poisteného čelného skla MV vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, napr. stret, náraz, pád, krupobitie, výbuch, a pod.,

b) poškodenie alebo zničenie poisteného čelného skla MV spôsobené úmyselným jednaním cudzej osoby, ktoré jej neprináša žiadne materiálne obohatenie (ďalej len „vandalizmus“).

Územná platnosť poistenia: územie Európy (geografické územie).

Poistenie sa dojednáva na 1. riziko.

Poistným obdobím je 1 rok.


Spoluúčasť

1. V prípade výmeny čelného skla MV sa klient podieľa na poistnej udalosti 5% z poistného plnenia.

2. V prípade opravy čelného skla MV je poistné plnenie bez spoluúčasti.

 

Poistná suma, poistné, sadzobník

V nižšie uvedenej tabuľke sa nachádza sadzobník: Aktuálna akciová zľava: 10%

Poistná sumaPoistné
200 € 39 €
350 € 49 €
500 € 59 €
1000 € 99 €

Poistite si čelné sklo auta

Ak chcete uzatvoriť Poistenie čelného skla, pripravili sme pre Vás formulár na základe ktorého Vám vypracujeme zmluvu. Ku zmluve je potrebné doložiť 3 fotografie z čelného skla, ktoré zabezpečí poisťovací agent po dohode s klientom. Zmluva na podpis Vám príde poštou na zadanú adresu. NEPOISŤUJÚ sa poškodené čelné sklá.

Údaje o poistníkovi:
Adresa na doručenie zmluvy:
© 2007 - 2024, Poistenie123.sk - Najvýhodnejšie poistenie pre Vás.